Liên hệ:Phòng 101; 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại: (+84) 028 39.207.621; Email: cism@ou.edu.vn

LIÊN HỆ

Địa chỉ

Phòng 101; 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại

(+84) 028 39.207.621

Email

cism@ou.edu.vn

 

GỞI LIÊN HỆ

Gởi thông tin cần liên hệ với Trung tâm qua biểu mẫu bên dưới